Jaume Camp: un home, una idea

Galeria

Amb la col·laboració: Wikipedia Institut d'Estudis Catalans Òmnium