Jaume Camp: un home, una idea

Galeria

  • Placa 2 de 'Gual Permanent' del taller de Jaume Camp

    Placa 2 de 'Gual Permanent' del taller de Jaume Camp

  • Placa 1 de 'Gual Permanent' del taller de Jaume Camp

    Placa 1 de 'Gual Permanent' del taller de Jaume Camp

Amb la col·laboració: Wikipedia Institut d'Estudis Catalans Òmnium