Jaume Camp: un home, una idea

Premi Jaume Camp de Sociolingüística

Jaume Camp

Jaume Camp i Lloreda

Polític i activista cultural i catalanista
El Premi Jaume Camp de Sociolingüística és un premi literari en llengua catalana convocat anualment des de 2001 fins a 2008 per Òmnium Cultural del Vallès Oriental. A partir de l'any 2009, l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) s'afegeix en una convocatòria conjunta amb Òmnium Cultural del Vallès Oriental per tal de dotar el premi d'un prestigi d'àmbit nacional.

El premi és ofert al millor treball d'investigació sobre sociolingüística, sigui des d'una perspectiva sincrònica o històrica, teòrica o aplicada, demolingüística, lingüística o etnogràfica, referida a qualsevol àmbit geogràfic dels Països Catalans. Els treballs aspirants al premi han d'ésser inèdits i redactats en català.

El premi disposa d'una dotació de 6.000 euros, aportats per Ester Camp, germana de Jaume Camp. Aquesta quantitat es fa efectiva directament a l'autor o autors del treball o obra guanyadora, en el marc de la Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental. L'IEC resta amb la propietat dels drets d'edició, en qualsevol suport, del treball o obra guanyadora durant un període d'un any posterior a l'anunci i proclamació del premi.


Guanyadors del Premi Jaume Camp de Sociolingüística

* 2001 - ex aquo Jordi Solé Camardons, per Les idees i les propostes i Albert Fabà, Olga Gàlvez, Joan Manrubia, Anna Simó i Noemí Ubach, per Entre l'esperança
* 2002 - Desert
* 2003 - Oriol Ramon, per La diversitat lingüística en la regulació internacional
* 2004 - Jordi-Maria Bañeres Barril, per Llatinitat, l'estratègia catalana davant la globalització
* 2005 - Desert
* 2006 - Mireia Galindo, per Les llengües en joc i el joc entre les llengües
* 2007 - Emili Boix, per Català o castellà als nens
* 2008 - Desert
* 2009 - Desert
* 2010 - Makiko Fukuda, per Els japonesos a Catalunya i la llengua catalana: comunitat, llengües i ideologies
* 2011 - Carles de Rosselló, per Aprendre a triar. L’adquisició de les normes d’ús i alternança de codis en l’educació infantil
* 2012 - Enric Saurí i Saula, Jordi Solà i Ferrer, Montserrat Tresserra Pijuan i Marta Rovira i Martínez, per Camins cap a la llengua. Models d'incorporació a l'ús del català de les persones d'origen castellanoparlant
· 2013 - Francesc Xavier Vila i Moreno, per Entre la cohesió i el plurilingüisme socials. Algunes lliçons internacionals per a polítiques lingüistiques educatives catalanes
· 2014 - Vanessa Bretxa i Riera, per Els canvis en les tries lingüístiques i culturals dels preadolescents mataronins en la transició educativa (consultar el treball - Descarregar PDF)
· 2015 - Eugeni Casanova i Solanes, per Identificació i localització de les poblacions de gitanos catalans a França, llengua, cultura i itineraris migratoris (consulta el treball)
· 2016 - Natxo Sorolla i Vidal, per Tria de llengües i rols sociolingüístics a la Franja des de la perspectiva de l’anàlisi de xarxes socials (consulta el treball)
· 2017 – Avel·lí Flors-Mas, per Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i valencians
Amb la col·laboració: Wikipedia Institut d'Estudis Catalans Òmnium